Alla förtjänar en riktigt bra revisor
Vi hjälper dig att omsätta siffrorna i handling.
Alla förtjänar en riktigt bra revisor
Vi hjälper dig att omsätta siffrorna i handling.

Revision

Vår revision ger en bekräftelse på att årsredovisningen ger en korrekt och rättvisande bild av verksamhetens resultat och ställning.

Bokslut

Ett kvalitativt bokslut är en trygghet för såväl koncerner som mindre företag.

Redovisning

En viktig förutsättning för att du ska kunna driva och utveckla ditt företag är att ditt redovisningssystem ger dig den information du efterfrågar.

Rådgivning

Skatterådgivning utgör en viktig del i vårt tjänsteutbud. Vi hjälper dig även i frågor som rör ändring av företagsformer, upprättande av aktieägaravtal mm.
Din samtalspartner i ekonomiska frågor

Analys av tiden som gått. Rådgivning inför framtiden.

Din samtalspartner i ekonomiska frågor

Analys av tiden som gått. Rådgivning inför framtiden.

Hög servicegrad & personligt engagemang

När det är dags för bolagsbildning, generationsskifte eller koncernredovisning krävs kvalificerad ekonomisk rådgivning. Hos oss får du dels våra medarbetares breda erfarenhet men också vårt kontaktnät av finansiärer, skatteexperter och jurister.

Dags att starta eget?

Vi bjuder på 2 timmars kostnadsfri rådgivning där vi tillsammans utvärderar din affärsidé, går igenom vad man bör tänka på som egentföretagare, hjälper dig med resultat- och likviditetsbudget med mera.