Tjänster

Revision

Basen för vår verksamhet är revision av aktiebolag, stiftelser, föreningar och handels- och kommanditbolag.

 

Vår revision ger en bekräftelse på att årsredovisningen ger en korrekt och rättvisande bild av verksamhetens resultat och ställning.

 

Vi har som målsättning att i samband med revisionen sätta oss in i din situation som företagare och fungera som ett bollplank i olika frågor. Vi vill etablera ett långsiktigt samarbete där vi kan bidra till att förbättra företagets utvecklingsmöjligheter och lönsamhet.