Företaget

Företaget

Berglund & Näsström Revision AB är ett fristående lokalt bolag som i huvudsak arbetar med företag där ägarna själva leder verksamheten. Hög servicegrad och ett personligt engagemang är en självklarhet för oss.

 

Vi sysslar inte enbart med revision!

I samband med att vi lär känna ditt företag är vår ambition att vara en naturlig samtalspartner i ekonomiska fårgor, vi vill ge dig tillgång till kvalificerad ekonomisk rådgivning som omfattar både företaget och din privata ekonomi.

 

Hos oss finns kompetens inom områdena redovisning, skatter, företagsöverlåtelser, bolagsbildning, generationsskiften, koncernredovisning mm. Vårt kontaktnät, bland finansiärer, jurister, skatteexperter, med flera står till ditt förfogande.

 

Våra medarbetare har en bred erfarenhet av att verka som rådgivare till ägarledda företag, nästan oavsett vilka frågeställningar du vill få hjälp med är chansen god att vi klarat ut något liknande förut.

 

Starta eget

TIll dig som funderar på att starta en egen verksamhet erbjuder vi två timmars gratis rådgivning där vi ger dig råd om vad man bör tänka på som egen företagere, utvärderar din affärsidé, hjälper dig med resultat- likviditetsbudget mm.