Rådgivning

Rådgivning

Våra medarbetare har verkat många år som rådgivare åt ägarledda bolag och byggt upp en omfattade kunskapsbank med erfarenhet av många och varierade verksamheter och transaktioner.

 

Skatterådgivning utgör en viktig del i vårt tjänsteutbud, skattesystemet i dagens samhälle är omfattande och komplicerat, lagstiftningen förändras hela tiden och det gäller att hålla sig väl uppdaterad. Att anlita rådgivare innan beslut fattas kan vara en av de bästa investeringar Ditt företag gjort.

 

Vi ser till att din och ditt företags skattesituation blir så bra som möjligt. Vi biträder vid köp och försäljning av företag samt i samband med generationsskiften.

 

Vi bevakar kontinuerligt alla förändringar på skatteområdet och samarbetar med skatteexperter som ger råd inom alla skatteområden.

 

Vi hjälper dig även i frågor som rör ändring av företagsformer, upprättande av aktieägaravtal mm.